Cennik:
 
1) Opłata wpisowa  – 300zł
 
mBank 95-1140-2004-0000-3402-8426-7918
w tytule przelewu „imię i nazwisko” i od kiedy dziecko będzie uczęszczać do żłobka
 
 
2) Czesne:

Nasza placówka otrzymuje dofinansowanie z Urzędu Miasta w Zielonej Górze

  • Opłata podstawowa zgodna z umową z UM – 1.240zł/mc ( od tej kwoty odejmowane jest przyznane dofinansowanie )
  • W roku 2024 ( tak jak w latach 2014-2023 ) otrzymaliśmy dofinansowanie z Urzędu Miasta – 270zł/miesięcznie
  • Czesne po odjęciu w/w dofinansowania z UM Zielona Góra – czesne wynosi 970zł/mc
  • W cenę wliczone są codzienne zajęcia + opieka pielęgniarki
  • Rodzic może dodatkowo skorzystać z niższej opłaty za pobyt dziecka w żłobku, pod warunkiem złożenia wniosku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych gwarantującego otrzymanie przez placówkę dofinansowania w kwocie 400zł miesięcznie na dziecko.

   Dofinansowanie obniżenia opłaty będzie przysługiwać na: dzieci pierwsze i jedyne w rodzinie, dzieci pierwsze z rodzin, w których kolejne dziecko jest objęte kapitałem opiekuńczym, wszystkie dzieci w wieku przed ukończeniem 12 miesiąca i po ukończeniu 36 miesiąca życia (poza wiekiem objęcia rodzinnym kapitałem opiekuńczym).

   Dodatek żłobkowy w wysokości 400 zł miesięcznie  – na pierwsze Dziecko – https://www.gov.pl/web/rodzina/wiecej-o-dofinansowaniu-pobytu-w-zlobku

            Rodzinny Kapitał Opiekuńczy – na drugie i każde kolejne Dziecko – https://www.gov.pl/web/rodzina/rodzinny-kapital-opiekunczy
 

Szanowni Rodzice,

w zakresie ubezpieczenia NNW dla dzieci, żłobek zdecydował się przyjąć ofertę grupowego ubezpieczenia proponowaną przez ( informacje na temat ubezpieczenia na rok szkolny 2024/2025 zamieszczone będą we wrześniu 2024 )
 
W zakresie ochrony znajdują się:
 
 
 • brak 
W razie pytań proszę o kontakt z dedykowanym Opiekunem Bezpieczny.pl
 
Imię i nazwisko: Joanna Karczewska 
Nr telefonu: 604 055 358

Statut żłobka 

Zgodnie ze Statutem, zastrzegamy sobie prawo do dodatkowych 16 dni wolnych w ciągu całego roku (oprócz dni ustawowo wolnych).

Pobierz regulamin żłobka