ZAJĘCIA ADAPTACYJNE

Są to zajęcia, które pomagają:

 • wspieranie procesu budowania poczucia własnej wartości u dzieci poprzez wzajemną akceptację i stosowanie pochwał,
 • w rozpoznawaniu, kontrolowaniu i wyrażaniu własnych uczuć przez dzieci, radzeniu sobie z tak zwanymi uczuciami trudnymi,
 • w rozwiązywaniu konfliktów w grupie metodą pokojową,
 • w kształtowaniu zdolności do empatii i umiejętności zachowań społecznych,
 • we wspieraniu procesu usamodzielnienia się dziecka.

ZAJĘCIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE DLA DZIECI

Są to zajęcia, które pomagają:

 • wspieranie procesu budowania poczucia własnej wartości u dzieci poprzez wzajemną akceptację i stosowanie pochwał,
 • w rozpoznawaniu, kontrolowaniu i wyrażaniu własnych uczuć przez dzieci, radzeniu sobie z tak zwanymi uczuciami trudnymi,
 • w rozwiązywaniu konfliktów w grupie metodą pokojową,
 • w kształtowaniu zdolności do empatii i umiejętności zachowań społecznych,
 • we wspieraniu procesu usamodzielnienia się dziecka.

EDUKACJA ZDROWOTNA

Dzięki edukacji zdrowotnej dzieci uczestniczą każdego dnia:

 
 • w zajęciach gimnastyki ogólnorozwojowej,
 • w zabawach grupowych organizowanych na świeżym powietrzu,
 • w porannej gimnastyce,
 • w codziennej nauce nocnikowania (konieczna jest tu współpraca z rodzicem),
 • w codziennych czynnościach kształtujących nawyki higieniczno – zdrowotne.

ZAJĘCIA Z RYTMIKI

 • nauka i śpiewanie piosenek, 
 • poznawanie różnych instrumentów muzycznych i różnego rodzaju muzyki, 
 • samodzielne próby zagrania na instrumentach muzycznych,
 • odczuwanie emocji i próby ich nazwania, wyrażenia poprzez taniec, ruch.  

ZAJĘCIA PLASTYCZNE

Podczas zajęć plastycznych wykorzystywane są różnorodne techniki: malowanie palcami,malowanie farbkami , pastelami, stemplowanie, prace wykonane z włóczek, szmatek, kasz i makaronów, i wiele innych. 

 
Zajęcia rozwijają dziecięcą wyobraźnię, zdolności manualne, ekspresję plastyczną, pomagają uwierzyć we własne siły, wzmagają poczucie własnej wartości, uczą cierpliwości. 

ZAJĘCIA PRZYRODNICZE I EKOLOGICZNE

Edukację przyrodniczą i ekologiczną prowadzoną nasze opiekunki z wykorzystaniem interesujących treści, które pozwalają nie tylko zdobyć elementarną wiedzę w tym zakresie, ale równocześnie uczy dzieci szacunku do otaczającego świata rozbudzając w nich potrzebę jego ochrony. 

 
Wychowawczynie proponują dzieciom:
 • obserwowanie i opisywanie zjawisk przyrodniczych podczas spacerów oraz wycieczek,
 • doświadczenia i eksperymenty pozwalające na bliższe poznanie świata przyrody z wykorzystywaniem różnorodnych narzędzi,
 • uczestnictwo w działaniach mających na celu ochronę środowiska,
 • hodowlę i pielęgnację roślin w salach.

ZAJĘCIA I ZABAWY MANIPULACYJNO – KONSTRUKCYJNE

Dzieci budują konstrukcje z klocków, szeregują klocki, budują i burzą budowle z klocków, nakładają kółka na piramidę oraz dopasowują odpowiednie kształty do otworów. 
 
Celem zabaw manipulacyjno – konstrukcyjnych jest: rozwój zręczności i koordynacji ruchów; usprawnienie pracy dłoni – palce i nadgarstki; usprawnianie procesów myślenia i koncentracji, ćwiczenie cierpliwości i wytrwałości.

ZAJĘCIA TEMATYCZNE

Zajęcia te są określane różnymi terminami, jak np.: 
 • zabawy w role, 
 • naśladowcze, 
 • twórcze, 
 • pory roku, 
 • owoce, warzywa, 
 • zabawy w kąciku kuchennym, 
 • w kąciku lalek itp.

ELEMENTY PRACY wg. METODY MONTESORRI

Jej celem jest:
– rozwijanie samodzielności i wiary we własne siły,
– budowanie pozytywnego obrazu własnej wartości;
– wypracowanie zamiłowania do porządku i wewnętrznej motywacji do pracy;
– nauka samodyscypliny;
– nabycie umiejętności pracy indywidualnej i zbiorowej,
umiejętność współpracy;
– osiągnięcie długotrwałej koncentracji nad wykonywanym zadaniem;
– uniezależnienie się od nagrody zewnętrznej;
– formowanie postaw wzajemnej pomocy, bez rywalizacji;
– rozwijanie indywidualnych uzdolnień i talentów;
– nauka szacunku do drugiego człowieka.

Założeniem pedagogiki Marii Montessori jest:
– uczenie przez działanie: dzieci zdobywają wiedzę i praktyczne umiejętności poprzez własną aktywność;
– samodzielność: dzieci swobodnie wybierają rodzaj, miejsce, czas i formę pracy;
– koncentracja: dzieci ćwiczą dokładność i wytrwałość przy wykonywaniu zadań;
– cisza: nauka współpracy w cichych zajęciach indywidualnych i grupowych.
– porządek: zdobycie przez dzieci umiejętności przestrzegania zasad porządku w otoczeniu i swoim działaniu;
– zróżnicowane wiekowo grupy: sprzyja to wymianie wzajemnych zdolności i umiejętności;
– obserwacja: jest kluczem dorosłych do poznania świata dziecka. Nauczyciel z szacunkiem i uwagą obserwuje postępy i trudności dziecka, jest jego przewodnikiem;
– indywidualny tok rozwoju każdego dziecka.